Stichting

De Stichting Eugeen Van Mieghem (opgericht 16 augustus 1982) heeft als doel ‘het werk van de overleden kunstenaar een zo ruim mogelijke bekendheid te geven en dit door publicaties, voordrachten en tentoonstellingen’. Sinds 1993 beheert de stichting ook het Eugeen Van Mieghem Museum.

De vereniging, als rechtspersoonlijkheid een VZW (vereniging zonder winstbejag), is net als het museum gevestigd op de Ernest Van Dijckkaai 9, 2000 Antwerpen.

Iedereen is welkom om lid te worden: er zijn gewone leden en ereleden. Momenteel telt de stichting bijna 1.000 leden. Hierdoor is de stichting Eugeen Van Mieghem een van de grootste, onafhankelijke, culturele verenigingen in Vlaanderen. De werking van de vereniging wordt volledig gedragen door haar leden daar de stichting noch het museum gesubsidieerd worden.

Het lidgeld

Het lidgeld bedraagt jaarlijks 30 euro voor gewone leden en 60 euro voor ereleden. Alle leden en hun gezin genieten voor het betreffende werkingsjaar gratis toegang tot het museum en ontvangen het driemaandelijkse tijdschrift in de Nederlandse taal.

Geregeld worden er voor de leden ook andere initiatieven georganiseerd (lezingen, wandelingen of uitstappen). Ereleden ontvangen daarenboven jaarlijks een bibliofiele uitgifte over of rond het werk van Eugeen Van Mieghem.

Het lidgeld kan gestort worden op de bankrekening van de stichting bij BNP Paribas Fortis:

IBAN BE60 0011 4575 1670 en BIC GEBABEBB.

Gelieve uw naam en adres volledig en juist te vermelden!

Duolegaat

De techniek van het duolegaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen. Het wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen, zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een andere persoon of vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.

Sponsors

Het Eugeen Van Mieghem Museum heeft als hoofdsponsor de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) dankzij wie het Eugeen Van Mieghem Museum voor 20 jaar gevestigd is in Het Redershuis.

Voor de periode 2010 tot 2020 wordt het Eugeen Van Mieghem Museum gesteund door de volgende sponsors:

Close Menu